Privacy verklaring Coöperatieve Beeldloods UA

Algemene informatie

Hieronder vind je de privacyverklaring van de Coöperatieve Beeldloods U.A. te Haarlem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71436286, hierna te noemen Beeldloods.

Deze privacy verklaring betreft het verzamelen van contactgegevens via online media en offline activiteiten. Beeldloods respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers, de persoonlijke informatie die je ons verschaft, wordt met zorg en vertrouwelijk behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Beeldloods. Beeldloods is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites, die eventueel via een link op onze website bereikbaar zijn.

Welke gegevens worden verzameld.

Beeldloods verzamelt contactgegevens op basis van de rechtsgronden; toestemming en uitvoering van een overeenkomst. Beeldloods verzamelt alleen gegevens na toestemming van de eigenaar en voor de volgende doeleinden.

  • Het uitvoeren van een overeenkomst tussen Beeldloods en jouw onderneming,
  • Het op de hoogte houden van de voortgang van je project
  • Het op de hoogte houden van marketingactiviteiten van Beeldloods via bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

Indien je interesse hebt in één van de diensten van Beeldloods, dan vragen wij je om persoonsgegevens zoals een naam en e-mail adres. Hiermee kunnen we je meer informatie geven of op de hoogte houden middels een nieuwsbrief. Dit wordt uitsluitend gedaan na jouw goedkeuring en kan op elk gewenst moment stop gezet worden.

Indien we een opdracht voor je uit gaan voeren, vragen wij je om gegevens als naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres om de uitvoering van een opdracht op de juiste manier te doen. Je e-mail adres zal gebruikt worden om de communicatie over de voortgang van het project te communiceren en om een nieuwsbrief te zenden. Dit wordt uitsluitend gedaan na goedkeuring van jou en kan op elk gewenst moment stop gezet worden.

Persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Beeldloods. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder je toestemming, tenzij Beeldloods daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Beeldloods.

Verwijdering van je gegevens.

Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kun je contact opnemen met Beeldloods via info@beeldloods.nl of 023- 2052431. Indien je op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kun je je te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

Beeldloods houdt de gegevens in eigen bestand voor de duur van de opdracht of niet langer dan Beeldloods de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt heeft volbracht. Beeldloods zal jaarlijks een inschatting maken of de gegevens nog bewaard dienen te worden.

Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan door Beeldloods ten alle tijden worden aangepast als daarvoor noodzaak is, zonder vooraf toestemming te krijgen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy verklaring.