Jij hebt een verhaal te vertellen,

Wij brengen het in beeld!

Beeldloods toont je doelgroep wat jij van je bedrijf wilt laten zien. Wij laten je opvallen in de massa. Beeldloods vertaalt je bedrijfsverhaal in creatieve beeldoplossingen die indruk maken en daardoor blijven hangen. Met deze oplossingen vullen we jouw ambitie in. Hoe we dat doen? We maken een voorstel waarin we het beeld combineren met een marketingboodschap! Ben je daar enthousiast over, dan voeren we het uit.

En er is altijd een aanleiding, soms is het omdat de website aan een nieuw jasje toe is. Soms is het omdat je bedrijf gaat verhuizen of je de huisstijl wilt opfrissen. Kortom, het is tijd om het  bedrijf weer eens goed in de spotlight te zetten.

Hoe gaan we te werk, lees verder om daar achter te komen!

1) Inventariseren en omschrijven.

Voor een goede start van ieder plan gaan we eerst inventariseren waar je bedrijf nu staat, wat je tegenkomt in de dagelijkse gang van zaken en waar je naartoe wilt. Deze gegevens combineren we met een deskresearch van de branche, de markt en de omgeving. Dit resulteert in een sterkte/zwakte analyse waarmee we bepalen de kansen voor jouw bedrijf in de markt bepalen. Bovendien geven we een overzicht van de stappen die jij kunt ondernemen (zowel online als offline) om deze kansen te verzilveren.

Denk hierbij aan snelle acties voor snel resultaat en activiteiten die wat langere voorbereiding nodig hebben. Dit verslag biedt al stevige handvatten om zelf aan de slag te kunnen met jouw marketing.

2) Voorstel Online Marketingplan

Je kunt hiermee zelf aan de gang, maar wanneer je nog wat concretere hulpmiddelen nodig hebt, dan kunnen we een Online Marketingplan maken op basis van de 4-C methode. 4-C Staat voor Connect, Convert, Communicate en Control. Hieronder even in het kort uitgelegd:

  • Connect; Op een concrete manier maken we duidelijk op welke manieren je de connectie met je bezoekers maakt. Bijvoorbeeld met de inzet van je website of social media kanalen.
  • Converse; We maken van de bezoekers gaan we afnemers. Want bezoekers is leuk qua aantallen, maar alleen de afnemers leveren financieel wat op.
  • Communicatie; Ga in gesprek met je doelgroep. Want als je eenmaal fans hebt, moet je deze ook terug laten komen en fan laten blijven.
  • Control; Meten is weten. Zonder activiteiten te meten kun je niet bijsturen en zijn we voor niks bezig. Wij geven je hier de tools voor om alles netjes in de gaten te houden

Dit overzicht is ook weer een handvat voor de verdere marketing en hiermee kun je prima zelf de marketing overnemen.

3) Content planning

Al het voorgaande op orde, maar moeite met concreet starten? Dan kunnen we een Content planning verzorgen. De planning voor de activiteiten wordt opgemaakt in een makkelijk overzicht – en na goedkeuring maken we dit definitief. Gedurende het jaar krijg je vervolgens via de mail reminders wanneer het tijd is om welke content waar te plaatsen.

4) Uitbesteden!

Zelf doen is leuk (vinden wij tenminste) – maar kost tijd – en dat heb je lang niet altijd als drukke ondernemer. Doen waar je goed in bent – besteed de rest uit. Doen wij ook ☺ We hebben een team klaarzitten dat graag jouw taken op marketinggebied overneemt. We plaatsen de content op de juiste kanalen en gaan het gesprek aan met de doelgroep. Periodiek geven we een overzicht in een handig dashboard dat laat zien hoe de content gewaardeerd wordt en hoe de doelstelling ervoor staat. Deze service is op abonnementsbasis – hiervoor maken we graag een afspraak en een aparte offerte.

Vraag een gratis marketingscan aan!